Instagram

Nota legal

DADES REGISTRAL:

TORNOS ABOGADOS, S.L.P és la societat titular i responsable del domini www.tornosabogados,com.

La societat TORNOS ABOGADOS, S.L.P. figura inscrita al registre mercantil de Barcelona, al tom 85445, foli 118, fulla núm. b-268048, inscripció 4 i amb CIF número B-63149702, amb domicili social en el carrer muntaner 292, primer, segona, 08021 de Barcelona, i amb correu electrònic info@tornosabogados.com.

TORNOS ABOGADOS, S.L.P assessora als seus clients d’acord a les normes deontològiques de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

OBJECTE I CONTINGUT DEL LLOC WEB:

El lloc web www.tornosabogados.com és de caràcter estrictament informatiu, per donar a conèixer les activitats, serveis i especialitats del despatx TORNOS ABOGADOS. La informació que s’hi publica, especialment les newsletter i butlletins, en cap cas constitueix un mitjà d’assessorament. La utilització de la mateixa és responsabilitat exclusiva de l’usuari,

TORNOS ABOGADOS, S.L.P no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que puguin existir en la informació publicada, ni de l’ús que es pugui fer de la mateixa.

Els enllaços o links d’aquesta pagina web poden conduir a l’usuari a altres websites gestionats per tercers. TORNOS ABOGADOS, S.L.P. no respon ni dels continguts, ni del estat de les esmentades pagines, i l’accés a les mateixes a través d’aquesta pagina tampoc implica que TORNOS ABOGADOS, S.L.P. recomani o aprovi els seus continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Queden reservats en favor de TORNOS ABOGADOS, S.L.P tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics tant de la pàgina web com dels continguts publicitats a la mateixa.
la present advertència legal es regeix per la normativa estatal aplicable.